ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი

15:00, 9 დეკემბერი, 2020 ჩამოტვირთვა
 • სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის წერილი

  მომხსენებელი:

  სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარე შოთა ქარჩავა

 • სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის წერილი

  მომხსენებელი:

  სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარე შოთა ქარჩავა

 • განკარგულების პროექტი - „საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის გაცემის შესახებ“

  მომხსენებელი:

  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი

 • განკარგულების პროექტი - „ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 13 მარტის №1/26 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

  მომხსენებელი:

  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი

 • ზოგიერთი მოსამართლისათვის საწვავის გაცემის თაობაზე

  მომხსენებელი:

  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი

 • „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 37-ე მუხლით გათვალისწინებულ პროცედურასთან დაკავშირებული საკითხები

  მომხსენებელი:

  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი

აუდიო ფაილები

აუდიო ფაილის მოსასმენად საჭიროა Court Process Player