სიახლეები
გამოცხადდა რეგისტრაცია მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდაზე!!! აგვისტო 14, 2014

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იწყებს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაციას.

საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების უფლება ეძლევა საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს 25 წლის ასაკიდან, თუ მას აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება და ფლობს სახელმწიფო ენას.

გამოცხადდა რეგისტრაცია საცდელ გამოცდაზე!!! აგვისტო 14, 2014

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2014 წლის 20 და 27 სექტემბერს ატარებს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდას. გამოცდა პირველად ჩატარდება ელექტრონული პროგრამის გამოყენებით.

გამოცდის ჩატარებამდე დაგეგმილია ელექტრონული პროგრამის ტესტირება. ამ მიზნით 2014 წლის 7 სექტემბერს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ატარებს საცდელ საკვალიფიკაციო გამოცდას, რომელიც რეალური გამოცდის იდენტურად ჩატარდება . ტესტირებისას გამოყენებული იქნება 2012-2013 წლებში მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდებისათვის შექმნილი ტესტები და კაზუსები. 

2014 წლის 22 ივლისს, 12:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა ივლისი 18, 2014

2014 წლის 22 ივლისს, 12:00 საათზე გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის განხილვის შემდეგ სხდომა დაიხურება, რადგან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე განხილულ იქნება საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ არსებული დისციპლინური საქმეები.

2014 წლის 17 ივლისს, 15:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა ივლისი 14, 2014

2014 წლის 17 ივლისს, 15:00 საათზე გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

დაინიშნა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა ივლისი 9, 2014

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 3 ივლისის გადაწყვეტილებით დაინიშნა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა.

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის პირველი ეტაპი (ტესტური გამოცდა) ჩატარდება 2014 წლის 20 სექტემბერს, ხოლო მეორე ეტაპი (წერითი გამოცდა) – 2014 წლის 27 სექტემბერს.

2014 წლის 7 ივლისს, 13:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა ივლისი 4, 2014

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე განხილულ იქნება საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ არსებული დისციპლინური საქმეები.

სხდომა დახურულია.