სიახლეები
მოსამართლეობის შესარჩევი კონკურსი გამოცხადდა აგვისტო 1, 2018

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 30 ივლისის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით გამოცხადდა მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი 43 ვაკანსიაზე.

მსურველთა რეგისტრაცია იწარმოებს 2018 წლის 6 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით.

გამოცდის საპრეტენზიო ჯგუფისთვის მიმართვის მსურველ გამოსაცდელთა საყურადღებოდ ივლისი 31, 2018

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის მეორე ეტაპზე მიღებული შედეგით უკმაყოფილო გამოსაცდელების საყურადღებოდ, გთხოვთ, წინასწარ დარეკოთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მითითებულ ნომრებზე 595850395; 595223599

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგები ივლისი 30, 2018

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა დასრულდა. 2018 წლის 28 ივლისს ჩატარდა გამოცდის მეორე - წერითი ეტაპი. მეორე ეტაპზე მონაწილეობა მიიღო 92 გამოსაცდელმა. 

წერითი გამოცდის შედეგები გამოსაცდელებს, საბოლოო შეფასების მიღების შემდეგ, ავტომატურად ელექტრონული სისტემის მეშვეობით მიეწოდათ აპლიკანტის პორტალის მეშვეობით.

გამოცდა წარმატებით 52-მა გამოსაცდელმა ჩააბარა, აქედან: 1-მა საერთო სპეციალიზაციით, 16-მა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით და 35-მა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით.

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის მეორე ეტაპი დასრულებულია ივლისი 28, 2018

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის მეორე ეტაპი დასრულებულია.

გამოცდაში 92 პირი მონაწილეობდა- საერთო სპეციალიზაციით -2, სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით - 65 და სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით 25 გამოსაცდელი.
წერითი გამოცდა 6 საათი გაგრძელდება. გამოცდის ელექტრონულმა სისტემამ უზრუნველყო თითოეული გამოსაცდელისათვის საგამოცდო ტესტის ინდივიდუალურად შედგენა.

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის მეორე ეტაპი 28 ივლისს გაიმართება ივლისი 27, 2018

გამოცდაზე დაიშვებიან ის პირები, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს ტესტური გამოცდა - ასეთია 92 გამოსაცდელი. საერთო სპეციალიზაციით -2, სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით - 65 და სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით 25 გამოსაცდელი.

2018 წლის 30 ივლისს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა ივლისი 25, 2018

2018 წლის 30  ივლისს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.