სიახლეები
ინფორმაცია! სექტემბერი 19, 2014

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, რომელთაც სურთ 2014 წლის 20 სექტემბრის მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდაზე დასწრება, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ 2014 წლის 19 სექტემბერს 17 საათამდე. 

საკონტაქტო პირი: თინათინ აბრალავა

ტელ: 227 31 00 (130 შ/ნ)

მობ: 577 15 35 35

შეტყობინება! სექტემბერი 16, 2014
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის კალენდარში შევიდა ცვლილება. 
2014 წლის 17 სექტემბერს 15 საათის ნაცვლად სხდომა ჩატარდება 12 საათზე.
2014 წლის 17 სექტემბერს, 15:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა სექტემბერი 12, 2014

2014 წლის 17 სექტემბერს, 15:00 საათზე გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული ბოლო საკითხის განხილვისას სხდომა დაიხურება, ვინაიდან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე განხილულ იქნება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების პროექტი „მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ“. აღნიშნული კომისიის შემადგენლობა კონფიდენციალურია.

საცდელი საკვალიფიკაციო გამოცდა სექტემბერი 8, 2014

2014 წლის 7 სექტემბერს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ჩაატარა მოსამართლეობის საცდელი საკვალიფიკაციო გამოცდა.

საცდელ გამოცდაზე მონაწილეობა 50-მა აპლიკანტმა მიიღო. გამოცდა ჩატარდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის I კორპუსის საგამოცდო ცენტრში.

გამოცხადდა რეგისტრაცია მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდაზე!!! აგვისტო 14, 2014

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იწყებს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაციას.

საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების უფლება ეძლევა საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს 25 წლის ასაკიდან, თუ მას აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება და ფლობს სახელმწიფო ენას.

გამოცხადდა რეგისტრაცია საცდელ გამოცდაზე!!! აგვისტო 14, 2014

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2014 წლის 20 და 27 სექტემბერს ატარებს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდას. გამოცდა პირველად ჩატარდება ელექტრონული პროგრამის გამოყენებით.

გამოცდის ჩატარებამდე დაგეგმილია ელექტრონული პროგრამის ტესტირება. ამ მიზნით 2014 წლის 7 სექტემბერს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ატარებს საცდელ საკვალიფიკაციო გამოცდას, რომელიც რეალური გამოცდის იდენტურად ჩატარდება . ტესტირებისას გამოყენებული იქნება 2012-2013 წლებში მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდებისათვის შექმნილი ტესტები და კაზუსები.