სიახლეები
შეტყობინება! აგვისტო 6, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის კალენდარში შევიდა ცვლილება. 

2015 წლის 7 აგვისტოს 10.00 საათის ნაცვლად, საბჭოს სხდომა გაიმართება 14:00 საათზე.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.


საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება! აგვისტო 4, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2015 წლის 4 აგვისტოს, „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 131  მუხლის შესაბამისად, მიიღო გადაწყვეტილება თანამდებობაზე დანიშნული მოსამართლის შესაბამისი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლედ კონკურსის გარეშე, თავისი უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში, დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე.

2015 წლის 7 აგვისტოს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა აგვისტო 4, 2015

2015 წლის 7 აგვისტოს 10.00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით მოგვიანებით განთავსდება.

2015 წლის 5 აგვისტოს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა აგვისტო 4, 2015

2015 წლის 5 აგვისტოს 10 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

საბჭოს სხდომა დაიხურება, რადგან განხილულ იქნება საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ არსებული დისციპლინური საქმეები.

2015 წლის 4 აგვისტოს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა აგვისტო 3, 2015

2015 წლის 4 აგვისტოს, 10:00 საათზე  გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

ახლადდანიშნულმა მოსამართლეებმა ფიცი დადეს ივლისი 31, 2015

2015 წლის 31 ივლისს უზენაეს სასამართლოში შვიდმა ახლადდანიშნულმა  მოსამართლემ  უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების წინაშე ფიცი დადო.