სიახლეები
ინფორმაცია თებერვალი 14, 2020

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქვეყნდება „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ნორმატიული აქტებისათვის მიკუთვნების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი USAID- ის მისიის დირექტორს შეხვდა თებერვალი 13, 2020

შეხვედრისას გიორგი მიქაუტაძემ და პიტერ ვიბლერმა სასამართლო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს.

II სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა იანვარი 28, 2020

2020 წლის 29 იანვარს, 17:00 საათზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სასამართლო სისტემის 2017-2021 წლების სტრატეგიის იმპლემენტაციის მიზნით შექმნილი II სამუშაო ჯგუფის  შეხვედრა გაიმართება.