სიახლეები
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთა შესარჩევი კონკურსი ივნისი 26, 2019

კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირმა უნდა შეავსოს განაცხადი ელექტრონული ფორმით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდის მარჯვენა მხარეს განთავსებული ბანერის „ელექტრონული რეგისტრაციის“ მეშვეობით.

ნარკოლოგიური ცნობების შესახებ ივნისი 24, 2019

აღნიშნული დოკუმენტები იტვირთება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდის მარჯვენა მხარეს განთავსებულ ბანერში - საჯარო ინფორმაცია.

დღეიდან მომხმარებელს საშუალება აქვს სასამართლო გადაწყვეტილებებს ახალ ვებგვერდზე გაეცნოს ივნისი 21, 2019

ecd.court.ge -ზე 2019 წლის სასამართლო გადაწყვეტილებები უკვე  ხელმისაწვდომია. პორტალს ეტაპობრივად  წინა წლების გადაწყვეტილებებიც დაემატება.

კენჭისყრის შედეგები ივნისი 20, 2019

2019 წლის 20 ივნისს ჩატარდა ფარული კენჭისყრა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატთა შერჩევის შემდეგ ეტაპზე კანდიდატთა გადაყვანის მიზნით. კენჭისყრის ბიულეტინში შეტანილი იყო 137 კანდიდატი, რომელთაგან შერჩევის შემდეგ ეტაპზე გადავიდა  50 კანდიდატი.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომას საბჭოს წევრი დიმიტრი გვრიტიშვილი ხელმძღვანელობდა. პროცესში არ მონაწილეობდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი გიორგი მიქაუტაძე.