ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

წერითი გამოცდის დავალებების ნიმუშები

25 მაისი 2022

ვაქვეყნებთ მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო წერითი გამოცდის ღიაპასუხიანი დავალებების ნიმუშებს:

საერთო სპეციალიზაცია

სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია