ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი

10:00, 20 დეკემბერი, 2021 ჩამოტვირთვა
  • 1. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის კანდიდატის წარდგენის შესახებ

    მომხსენებელი:
    საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
  • 2. თბილისის საქალაქო/სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიების/პალატების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ.

    მომხსენებელი:
    საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი

აუდიო ფაილები

აუდიო ფაილის მოსასმენად საჭიროა Court Process Player