ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი

14:00, 29 ოქტომბერი, 2021 ჩამოტვირთვა
  • 1. განკარგულების პროექტი - „საერთო სასამართლოების მიერ დასრულებულ საქმეთა შენახვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 2 აგვისტოს №1/91 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

    მომხსენებელი:
    საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
  • 2. იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითები

    მომხსენებელი:
    საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი

აუდიო ფაილები

აუდიო ფაილის მოსასმენად საჭიროა Court Process Player