ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი

16:00, 8 აპრილი, 2021 ჩამოტვირთვა
 • 1. კანონპროექტი „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“

  • პროექტი ითვალისწინებს სააპელაციო სასამართლოს მიერ საარჩევნო დავის განხილვის ვადის ცვლილებას.
  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 2. კანონპროექტი „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში“ ცვლილების შეტანის შესახებ“

  • კანონპროექტ ითვალისწინებს სასამართლოს მიერ ნივთიერი მტკიცებულებების ბედის გადაწყვეტის შემდეგ შესაბამისი ინფორმაციის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ „112“-სთვის შეტყობინების ვალდებულებას იმ შემთხვევაში, თუ სატრანსპორტო საშუალება განთავსებულია "112"-ის სპეციალურ დაცულ სადგომზე.
  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 3. ყოფილი მოსამართლე მ. ისაევის განცხადება

  • განმცხადებელი ითხოვს საბჭოს წარდგინების მიღებას მისი გათავისუფლების შესახებ პარლამენტის დადგენილების გაუქმების თაობაზე.
  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 4. თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 5. საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დატვირთულობიდან გამომდინარე შესაძლო ღონისძიებების გატარების თაობაზე

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი

აუდიო ფაილები

აუდიო ფაილის მოსასმენად საჭიროა Court Process Player