ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი

17:00, 12 დეკემბერი, 2022 ჩამოტვირთვა
 • 1. სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის წერილი

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 2. სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის წერილი

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 3. ზოგიერთი მოსამართლის უფლებამოსილების თაობაზე

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი