ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი

17:00, 27 ოქტომბერი, 2022 ჩამოტვირთვა
 • 1. ზოგიერთი რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარის დანიშვნის/უფლებამოსილების დაკისრების თაობაზე

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 2. კანონპროექტები - „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 3. „სასამართლოს არჩევის შესახებ შეთანხმების“ ჰააგის 2005 წლის 30 ივნისის კონვენცია და გამომდინარე კანონპროექტები - „საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 4. თბილისის საქალაქო/სააპელაციო სასამართლოების პალატების/კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 5. მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდასთან დაკავშირებული საკითხები

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 6. იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხები

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი

აუდიო ფაილები

აუდიო ფაილის მოსასმენად საჭიროა Court Process Player

საბჭოს გადაწყვეტილებები

(8)
იხილე მეტი