ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი

17:00, 25 ოქტომბერი, 2022 ჩამოტვირთვა
 • 1. ზოგიერთი რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარის დანიშვნის/უფლებამოსილების დაკისრების თაობაზე

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 2. სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის წერილი

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 3. კანონპროექტები -  „იურიდიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 4. კანონპროექტი -  „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 5. იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხები

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი

აუდიო ფაილები

აუდიო ფაილის მოსასმენად საჭიროა Court Process Player