ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი

12:00, 14 დეკემბერი, 2020 ჩამოტვირთვა
  • გასაუბრება და კენჭისყრა 3 წლის ვადით დანიშნულ მოსამართლეთა უვადოდ განწესებასთან დაკავშირებით
    მომხსენებელი:

    საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი

  • მომხსენებელი: