ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის პასუხები

06 სექტემბერი 2008

1.საერთო სპეციალიზაცია

ვარიანტი  ,, A ,,

ვარიანტი ,, B ,,

ვარიანტი  ,,C ,,

 

2.სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სპეციალიზაცია

ვარიანტი ,,A,,

ვარიანტი ,,B,,

ვარიანტი ,,C,,

 

3.სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია

ვარიანტი ,,A,,

ვარიანტი ,,B,,

ვარიანტი ,,C,,