ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

კენჭისყრის შედეგები

04 სექტემბერი 2019

2019 წლის 4 სექტემბერს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ჩატარდა ფარული კენჭისყრა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატთა შერჩევის შემდეგ ეტაპზე კანდიდატთა გადაყვანის მიზნით. კენჭისყრის ბიულეტინში შეტანილი იყო 48 კანდიდატი, რომელთაგან შერჩევის შემდეგ ეტაპზე გადავიდა 20 კანდიდატი.

კენჭისყრის პროცედურაში მონაწილეობდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 12 წევრი

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 34(1) მუხლის მე-12 პუნქტის საფუძველზე ვაქვეყნებთ შერჩევის შემდეგ ეტაპზე გადასულ კანდიდატთა სიას:

იხ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება

1. ალანია თამარ

2. გაბინაშვილი მერაბ

3. გეწაძე შოთა

4. ერემაძე მირანდა

5. ვასაძე მამუკა

6. ვაჩაძე მაია

7. ზამბახიძე თამარ

8. თადუმაძე შალვა

9. თავაძე ზაზა

10. კაკაბაძე ვლადიმერ

11. მიქაბერიძე ლევან

12. მიქაუტაძე გიორგი

13. სილაგაძე პაატა

14. სხირტლაძე ნუგზარ

15. ფაფიაშვილი ლალი

16. ქადაგიძე ნინო

17. ქოჩიაშვილი ლაშა

18. ცინცაძე ქეთევან

19. წულაძე ალექსანდრე

20. ჯეირანაშვილი გოჩა