ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

თეა ლეონიძე

თეა ლეონიძე

თეა ლეონიძე

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი

პირადი ინფორმაცია

დაიბადა 1983 წლის 3 დეკემბერს კასპში

განათლება

2000 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის შ. რუსთაველის სახელობის N 112 საშუალო სკოლა

2006 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

2006 წელს გაიარა მოსამართლის თანაშემწის კურსები

2008 წელს გაიარა ტრენინგი იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში (OHCHR (office of the higt commissioner for human rights Georgia)-
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია

2009 წელს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში გაიარა ტრენინგი მოსამართლეთა თანაშემწეების პროფესიულ უნარ-ჩვევებზე (დანიის კავკასიის პროგრამა სათანადო მართვის, ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის გაუმჯობესება საქართველოში) - ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია

2010 წელს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში გაიარა ტრენინგი (დანიის კავკასიის პროგრამა სათანადო მართვის, ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის გაუმჯობესება საქართველოში) - ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია

2011 წელს ჩააბარა მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით

2012-2013 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი

სამუშაო გამოცდილება

2005-2006 წლებში იყო პრაქტიკანტი თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში

2006-2007 წლებში იყო თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სტაჟიორი

2007-2014 წლებში იყო თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანაშემწე

2014-2015 წლებში იყო გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ყვარლის მუნიციპალიტეტში

2014-2015 წლებში მივლინების საფუძველზე მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებდა ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში

2016 წლის იანვრიდან არის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე

2016 წლის თებერვლიდან დაეკისრა ბოლნისის რაიონულ სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება

2017 წლის მაისიდან თანამდებობაზე გამწესებულია უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

2019 წლის აგვისტოდან არის საქართველოს ქალ მოსამართლეთა ასოციაციის გამგეობის წევრი

2020 წლის 30 ოქტომბერს მოსამართლეთა კონფერენციამ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად აირჩია