ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

დიმიტრი გვრიტიშვილი

დიმიტრი გვრიტიშვილი

დიმიტრი გვრიტიშვილი

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი

პირადი ინფორმაცია

დაიბადა 1980 წლის 16 ოქტომბერს ქ. დუშეთში

განათლება

1998 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის N 36 საშუალო სკოლა

2003 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება

2003-2005 წლებში მუშაობდა კავშირში „ადვოკატთა ასოციაცია“

2005-2007 წლებში მუშაობდა ქ. თბილისის საკრებულოსა და მთავრობის აპარატის მთავრობის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტად

2007 წელს მუშაობდა ქ. თბილისის მერიის ადმინისტრაციის იურიდიული სამსახურის სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსად

2007-2008 წლებში მუშაობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწედ

2008-2012 წლებში იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე

2012-2020 წლებში იყო ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე

2012-2020 წლებში იყო ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარე

2017 წლიდან მოსამართლის თანამდებობაზე დანიშნულია უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

2015-2020 წლებში იყო ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე

2017 წლიდან არის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი

2020 წლის ივნისიდან ივლისამდე იყო ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლე

2020 წლის ივლისიდან არის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლე