ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

დადგენილების პროექტი

15 თებერვალი 2021

საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქვეყნდება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პროცესის მონაწილეებთან მუშაობის სტანდარტებისა და მეთოდიკის დამტკიცების შესახებ“.

შენიშვნები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: n.maxatadze@hcoj.gov.ge

დადგენილების პროექტი