ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

გიორგი მიქაუტაძე

გიორგი მიქაუტაძე

გიორგი მიქაუტაძე

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარე

პირადი ინფორმაცია

დაიბადა 1982 წლის 6 სექტემბერს თბილისში

განათლება

1999 წელს დაამთავრა თბილისის იპოკრატე შევარდნაძის სახელობის მრავალდარგობრივი ლიცეუმი

2004 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

2005 წელს ჩააბარა პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა

2010 წელს ჩააბარა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა

2010-2011 წლებში იყო იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი

სამუშაო გამოცდილება

2006 წელს მუშაობდა თბილისის ისანი-სამგორის რაიონული პროკურატურის სტაჟიორად

2006-2010 წლებში მუშაობდა თბილისის ისანი-სამგორის რაიონული პროკურატურის პროკურორად

2010 წელს მუშაობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სამდივნოს უფროსად

2012-2019 წლებში იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე

2015-2016 წლებში თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარე

2016-2017 წლებში იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე

2017-2020 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი

2017-2020 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესო საბჭოს მდივანი

2019 წლის დეკემბრიდან არის საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე და თანამდებობაზე გამწესებულია უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

2020 წლის ოქტომბრიდან არის საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარე, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე