სიახლეები
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება ოქტომბერი 2, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, 2015 წლის 1 ოქტომბერს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში ამავე კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებების გამო, მიზანშეწონილად მიიჩნევს განაცხადოს შემდეგი:

განცხადება! ოქტომბერი 2, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2015 წლის 28 სექტემბერს, „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 131 მუხლის შესაბამისად, მიიღო გადაწყვეტილება თანამდებობაზე დანიშნული მოსამართლის შესაბამისი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლედ კონკურსის გარეშე, თავისი უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში, დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

2015 წლის 2 ოქტომბერს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა ოქტომბერი 1, 2015

2015 წლის 2 ოქტომბერს,16:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა

საბჭოს სხდომა დაიხურება, რადგან განხილულ იქნება საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ არსებული დისციპლინური საქმეები.

2015 წლის 5 ოქტომბერს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა სექტემბერი 30, 2015

2015 წლის 5 ოქტომბერს 10:00 საათზე  გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

საბჭოს მდივანი სტუმრად მაესტროს ეთერში სექტემბერი 29, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი სტუმრდ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში.

განცხადება! სექტემბერი 29, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2015 წლის 28 სექტემბერს, „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 131  მუხლის შესაბამისად, მიიღო გადაწყვეტილება თანამდებობაზე დანიშნული მოსამართლის შესაბამისი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლედ კონკურსის გარეშე, თავისი უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში, დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე: