სიახლეები
ინფორმაცია წერითი გამოცდის საპრეტენზიო განაცხადების მიღების თაობაზე! სექტემბერი 29, 2014

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო წერითი გამოცდის საპრეტენზიო განაცხადების მიღება იწარმოებს 2014 წლის 29 სექტემბერს 16:00 საათიდან 18:30 საათამდე, 30 სექტემბერს 10:00 საათიდან 18:30 საათამდე და 1 ოქტომბერს 15:00 საათიდან 18:00 საათამდე.

2014 წლის 1 ოქტომბერს, 11:00 საათზე გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა სექტემბერი 29, 2014

2014 წლის 1 ოქტომბერს, 11:00 საათზე გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო წერითი გამოცდის შედეგები სექტემბერი 28, 2014

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო წერით გამოცდაზე მონაწილეობა 89 გამოსაცდელმა მიიღო. 

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციის 46 გამოსაცდელიდან გამოცდა წარმატებით ჩააბარა 27-მა (იხ. სია), სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის 41 გამოსაცდელიდან გამოცდა წარმატებით ჩააბარა 23-მა (იხ. სია), ხოლო საერთო სპეციალიზაციის 2 გამოსაცდელიდან - ერთმა (იხ. სია).


ინფორმაცია მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო წერითი გამოცდის თაობაზე! სექტემბერი 25, 2014

გაცნობებთ, რომ გამოცხადდა რეგისტრაცია მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო წერით გამოცდაზე.

რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს აპლიკანტის პორტალის მეშვეობით. რეგისტრაციის უფლება აქვთ იმ 

ტესტური გამოცდის საპრეტენზიო განცხადებების განხილვის შედეგები სექტემბერი 24, 2014

2014 წლის 24 სექტემბერს საპრეტენზიო კომისიამ განიხილა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო ტესტური გამოცდის შედეგებით უკმაყოფილო გამოსაცდელთა საპრეტენზიო განაცხადები.

სულ შემოსული იყო 37 განაცხადი, აქედან 2 საერთო, 19 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლისა და 16 

შეტყობინება! სექტემბერი 23, 2014
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის კალენდარში შევიდა ცვლილება. 
2014 წლის 24 სექტემბერს 12:00 საათის ნაცვლად სხდომა ჩატარდება 13:00 საათზე.