სიახლეები
2015 წლის 25 მაისს გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა. მაისი 20, 2015

2015 წლის 25 მაისს 11 საათზე გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი კანონის უზენაესობის მდგრადი განვითარების ფონდის (FSRI) პრეზიდენტს შეხვდა მაისი 18, 2015

2015 წლის 18 მაისს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე, კანონის უზენაესობის მდგრადი განვითარების ფონდის (FSRI) პრეზიდენტს ვიქტორ სჩატერს  შეხვდა.

მილოცვა! მაისი 15, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის დღეს ულოცავს ყველა მოსამართლეს, უსურვებს მათ წინსვლას და წარმატებებს პროფესიულ და პირად საქმიანობაში.

გასაუბრება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთა კანდიდატებთან მაისი 14, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით 2015 წლის მაისში იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მსმენელთა მისაღები კონკურსის მეორე ეტაპზე დაშვებულ იქნა ყველა კანდიდატი. გასაუბრების ეტაპს გაივლის 112 კანდიდატი (ერთმა კონკურსანტმა უარი თქვა კონკურსში მონაწილეობაზე).

კანდიდატებთან გასაუბრება მიმდინარეობს 2015 წლის 11 მაისიდან ყოველდღიურად ანბანური თანმიმდევრობით და გაგრძელდება 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთა კონკურსზე დარეგისტრირებული კანდიდატები მაისი 8, 2015

2014 წელს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ წარდგინებით მიმართა იუსტიციის უმაღლეს სკოლას და იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღებ მსმენელთა რაოდენობა განსაზღვრა 20 ერთეულით.

მსმენელთა რეგისტრაცია მიმდინარეობდა იანვრის თვეში, ხოლო დამატებითი რეგისტრაცია მაისის თვეში.

მსმენელთა კონკურსზე დარეგისტრირდა 113 კანდიდატი. (იხ. კანდიდატთა სია)

2015 წლის 8 მაისს 12:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა მაისი 4, 2015

2015 წლის 8 მაისს 12:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის განხილვის შემდეგ სხდომა დაიხურება, რადგან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე განხილულ იქნება საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ არსებული დისციპლინური საქმეები.