სიახლეები
2016 წლის 1 აგვისტოს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა ივლისი 29, 2016

2016 წლის 1 აგვისტოს 10:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი.

2016 წლის 27 ივლისს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა ივლისი 27, 2016

დღეს, 2016 წლის 27 ივლისს 15:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.

ახლად დანიშნულმა მოსამართლეებმა ფიცი დადეს ივლისი 25, 2016

2016 წლის 25 ივლისს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 9 ახლადდანიშნულმა მოსამართლემ ფიცი დადო. ახლადგამწესებული მოსამართლეები იუსტიციის სკოლის კურსდამთავრებულები არიან, რომლებიც კონკურსის წესით შეირჩნენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ. 

მოსამართლეებს საქართველოს  უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა მიულოცეს.

2016 წლის 25 ივლისს დაგეგმილი იუსტიიის უმაღლესი საბჭოს სხდომა გადაიდო 2016 წლის 27 ივლისს, 15:00 საათზე. ივლისი 22, 2016

2016 წლის 25 ივლისს დაგეგმილი იუსტიიის უმაღლესი საბჭოს სხდომა გადაიდო 2016 წლის 27 ივლისს, 15:00 საათზე.

2016 წლის 25 ივლისს გაიმართება მხოლოდ ახლადდანიშნულ მოსამართლეთა მიერ ფიცის დადება.

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მართლმსაჯულების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის კომიტეტის სამუშაო შეხვედრა გაიმართა ივლისი 21, 2016

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გაიმართა მართლმსაჯულების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის კომიტეტის მე-3 სამუშაო ჯგუფის „ეფექტიანი და ხარისხიანი მართლმსაჯულება“ პირველი შეხვედრა. სადაც მონაწილეები შეთანხმდნენ რომ სამუშაო ჯგუფში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

1) სასამართლოების, მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა საჭირო რაოდენობის განსაზღვრა; 
2) სასამართლოს ეფექტიანი ადმინისტრირება; 
3) სასამართლოს ინფრასტრუქტურა, მათ შორის, IT ინფრასტრუქტურა; 
4) სასამართლო სისტემის ბიუჯეტირება; 
5) მოსამართლეთა და სასამართლოს მოხელეთა კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმი; 
6) სამართლებრივი ეფექტურობა; 
7) მოსამართლეთა პერიოდული შეფასების სისტემა; 
8) მოსამართლეთა დატვირთულობა და საქმეთა განაწილება; 
9) სასამართლოს სერვისები; 
10) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმირება; 
11) ხარისხის მართვა;

ახალდანიშნული მოსამართლეები მოსამართლის ფიცს დადებენ ივლისი 19, 2016

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 14 ივლისის კენჭისყრის შედეგად არჩეული 9 მოსამართლე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინაშე მოსამართლის ფიცს დადებს.

ფიცის დადების ცერემონია გაიმართება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 2016 წლის 25 ივლისს 10:00 საათზე, ფიცის დადების შემდეგ ჩატარდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა. დღის წესრიგი განთავსდება მოგვიანებით.