სიახლეები
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს და საერთო სასამართლოების თანამშრომლებს მადლობის სერტიფიკატი გადაეცათ იანვარი 29, 2015

2015 წლის 18 იანვარს, ააიპ საქართველოს სოლიდარობის ფონდმა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საერთო სასამართლოების თანამშრომლებს, 2014 წელს საქართველოს სოლიდარობის ფონდის საქმიანობის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისათვის - ფონდში ყოველთვიურად განხორციელებული დონაციების მაღალი მოცულობებისთვის - მადლობის სერტიფიკატი გადასცა.

იწყება მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება! დეკემბერი 30, 2014

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იწყებს მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრებას.

გასაუბრება დაიწყება 2015 წლის 12 იანვარს და გაგრძელდება 14, 16, 20 და 22 იანვარს. (იხ. გრაფიკი)

2014 წლის 29 დეკემბერს, 15:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა (GE) დეკემბერი 25, 2014

2014 წლის 29 დეკემბერს, 15:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

ინფორმაცია მოსამართლეობის კანდიდატებისათვის!!! დეკემბერი 25, 2014

იხილეთ მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევ კონკურსთან დაკავშირებით, კონკრეტულ ვაკანსიაზე არსებული განაცხადების რაოდენობა და კანდიდატთა ვინაობა.

უზუსტობის შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ 2014 წლის 25-26 დეკემბერს ტელეფონის ნომრებზე:

                               577 554421; 595 850395.

2014 წლის 22 დეკემბერს, 12:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა დეკემბერი 18, 2014

2014 წლის 22 დეკემბერს, 12:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აცხადებს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთა მიღებას (GE) დეკემბერი 15, 2014

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აცხადებს იუსტიციის სკოლის მსმენელთა შესარჩევ კონკურსს.

მსმენელთა შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ ქმედუნარიან, ნასამართლობის არმქონე საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც ჩაბარებული აქვთ მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა და მისი ჩაბარებიდან არაა გასული 7 წელი.