სიახლეები
განცხადება მაისი 23, 2016
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2016 წლის  29 აპრილს გამოცხადებულ მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩეევ კონკურთან დაკავშირებით, საბუთების მიღება გაგრძელდა მიმდინარე წლის 30 მაისის ჩათვლით.
განცხადება მაისი 23, 2016

შეიცვალა 2016 წლის 23 მაისის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის ჩატარების დრო, 10:00 საათის ნაცვლად სხდომა გაიმართება 14:00 საათზე.

განცხადება მაისი 17, 2016

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ეხმაურება 2016 წლის 16 მაისს მედიაში გავრცელებულ იმ განცხადებებს, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მიერ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსანთა მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის დადგომას უკავშირდება. საზოგადოებრივი ინტერესის და საქმის რეზონანსულობის გათვალისწინებით, რომელიც ე.წ. „კაბელების საქმეს“ მოჰყვა, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აუცილებლად მიიჩნევს განაცხადოს შემდეგი:

ყველას აქვს უფლება გამოხატოს საკუთარი, მათ შორის, კრიტიკული მოსაზრება, სასამართლო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, თუმცა იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ყოვლად დაუშვებლად მიიჩნევს სასამართლო კორპუსისა და კონკრეტულ მოსამართლეთა მისამართით ნებისმიერ ისეთ საჯარო განცხადებას, რომელიც აშკარად შეურაცხყოფს სასამართლოს პრესტიჟსა და ავტორიტეტს. კერძოდ, იუსტიციის საბჭოსთვის გაუგებარია სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გადაწყვეტილების  „დაუსაბუთებელად“ მიჩნევა მაშინ, როდესაც გადაწყვეტილების სრული ტექსტი გამოქვეყნებული არ არის და უცნობია რა არგუმენტებს ეყრდნობა იგი. მივიჩნევთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ა/წ 16 მაისს გაკეთებული განცხადებები ხელყოფს საზოგადოების დემოკრატიულ ღირებულებებს. ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას მოვუწოდებთ დაიცვან საქართველოს საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა ეთიკის კოდექსი და  მისი პრეამბულით გათვალისწინებული პრინციპები. 

2016 წლის 23 მაისს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა მაისი 17, 2016

2016 წლის 23 მაისს, 10:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.

საერთო სასამართლოებისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2016 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების სამი თვის ანგარიში მაისი 16, 2016
ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2016 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების სამი თვის ანგარიში.

2016 წლის 16 მაისს, 10:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა. მაისი 13, 2016

2016 წლის 16 მაისს, 10:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.