სიახლეები
გრძელდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელებთან გასაუბრება! ოქტომბერი 17, 2016

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აგრძელებს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელებთან გასაუბრებას.

გასაუბრება გაიმართება 2016 წლის 18 ოქტომბერს 10:30 საათზე.

იხილეთ კანდიდატებთან გასაუბრების გრაფიკი.

2016 წლის 17 ოქტომბერს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა ოქტომბერი 13, 2016
2016 წლის 17 ოქტომბერს, 10:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.
დღის წესრიგით გათვალისწინებულია ერთი საკითხი: „სასამართლო მედიაციის შესახებ“ დებულების პროექტი. 
გრძელდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელებთან გასაუბრება! ოქტომბერი 13, 2016

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აგრძელებს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელებთან გასაუბრებას.

გასაუბრება გაიმართება 2016 წლის 17 ოქტომბერს.

იხილეთ კანდიდატებთან გასაუბრების გრაფიკი.

ინფორმაცია! ოქტომბერი 13, 2016

2016 წლის 28 ოქტომბრის სხდომაზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პირველად იმსჯელებს 3 წლის ვადით დანიშნულ მოსამართლეთა უვადოდ გამწესებასთან დაკავშირებით.

გრძელდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელებთან გასაუბრება! ოქტომბერი 11, 2016

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აგრძელებს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელებთან გასაუბრებას.

გასაუბრება გაიმართება 2016 წლის 12 ოქტომბერს.

იხილეთ კანდიდატებთან გასაუბრების გრაფიკი.

გრძელდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელებთან გასაუბრება! ოქტომბერი 10, 2016

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აგრძელებს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელებთან გასაუბრებას.

გასაუბრება გაიმართება 2016 წლის 11 ოქტომბერს.

იხილეთ კანდიდატებთან გასაუბრების გრაფიკი.