ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა

დღის წესრიგი

16:00, 18 იანვარი, 2021 ჩამოტვირთვა
 • 1. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატთა შერჩევის პროცედურაში 2020 წლის 1 დეკემბერს დარეგისტრირებული კანდიდატების შესახებ - კანდიდატთა მიერ წარმოსადგენ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 2. სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის წერილი - წერილი ითვალისწინებს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობის შეთანხმებას.

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი
 • 3. თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

  მომხსენებელი:
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ნიკოლოზ მარსაგიშვილი

აუდიო ფაილები

აუდიო ფაილის მოსასმენად საჭიროა Court Process Player