ზესტაფონის რაიონული სასამართლო

მის: ზესტაფონი, წერეთლის ქ. 7

ტელ: 0 (492) 25 28 74; 25 28 76ზესტაფონის გაერთიანებული რაიონული სასამართლო ამოქმედდა 2009 წლის 2 დეკემბრიდან.

სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება ზესტაფონის, თერჯოლისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობაში 3 მოსამართლეა. მაგისტრატი მოსამართლეები უფლებამოსილებას ახორციელებენ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში.

მაგისტრატი მოსამართლეების სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრებით.

ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 24 საშტატო ერთეულით.