ვალერი ცერცვაძე (სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ)

პირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1974 წლის 14 დეკემბერს, ქ. თბილისში;

განათლება:

1999 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;

სამუშაო ამოცდილება:

1998-1999 წლებში მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტში სტაჟიორად;

1999-2000 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადგილობრივ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მრჩეველი;

2000-2001 წლებში მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადგილობრივ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სექტორის უფროსად;

2001-2002 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსი;

2002 წელში მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს პარლამენტთან ურთიერთობისა და სამართალშემოქმედების დეპარტამენტის უფროსად;

2002-2004 წლებში მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ნორმატიული აქტების რეგისტრაციის, კოდიფიკაციისა და სამართლებრივი ინფორმატიზაციის დეპარტამენტის უფროსად;

2004 წელს მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილედ;

2004-2005 წლებში იყო საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი;

2005-2007 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი;

2007 წლიდან არის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე და სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის თავმჯდომარე;

2007 წლიდან არის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე;

2007 წელს არჩეული იყო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად;

2008-2013 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი;

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 5 ოქტომბრის # 1/171 გადაწყვეტილებით დაინიშნა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ;

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 5 ოქტომბრის # 1/172 გადაწყვეტილებით დაინიშნა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ;