ცაგერის რაიონული სასამართლო

მის: ქ. ცაგერი, ასათიანის ქ. 14

ტელ: 0 (472) 22 13 12; 599 97 70 13

ცაგერის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება ცაგერისა და ლენტეხის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

სასამართლოს შემადგენლობაში 1 მოსამართლეა. აგრეთვე, მაგისტრატი მოსამართლე, რომელიც უფლებამოსილებას ახორციელებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტში- 1;


ცაგერის რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 10 საშტატო ერთეულით.