თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო

ვლადიმერ ხუჭუა (სასამართლოს თავმჯდომარე)

ბადრი ნიპარიშვილი