თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო

ის: თეთრიწყარო, კოსტავას ქ. 11

ტელ: 0 (359) 22 26 86


თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება თეთრიწყაროსა და წალკის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

სასამართლოს შემადგენლობაში 2 მოსამართლეა. აგრეთვე, 1 მაგისტრატი მოსამართლე, რომელიც უფლებამოსილებას ახორციელებს წალკის მუნიციპალიტეტში.

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 13 საშტატო ერთეულით.