სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო

მის: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. 6

ტელ: 254 10 63 (225)


სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს უფლებამოსილება საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით ვრცელდება ადიგენის, ასპინძის, ახალქალაქის, ახალციხის, ახმეტის, ბოლნისის, ბორჯომის, გარდაბნის, გორის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, დმანისის, დუშეთის, თეთრიწყაროს, თელავის, თიანეთის, კასპის, ლაგოდეხის, მარნეულის, მცხეთის, ნინოწმინდის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ქარელის, ყაზბეგის, ყვარლის, წალკისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტების, ''დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის შექმნის შესახებ'' საქართველოს პარლამენტის 2007 წლის 8 მაისის დადგენილებით შექმნილი დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის, თვითმმართველი ქალაქების - თბილისისა და რუსთავის ტერიტორიაზე მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებზე.

სასამართლოს შემადგენლობაში 1 მოსამართლეა.

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 2 საშტატო ერთეულით.