სიღნაღის რაიონული სასამართლო
მის: ქ. სიღნაღი, ც. დადიანის ქ. 15

ტელ: 0 (355) 23 11 30; 23 14 43


სიღნაღის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება სიღნაღის, საგარეჯოსა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

სასამართლოს შემადგენლობაში 2 მოსამართლეა. მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას ახორციელებს 1- საგარეჯო მუნიციპალიტეტში და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში.


სიღნაღის რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 22 საშტატო ერთეულით.