სენაკის რაიონული სასამართლო
მის: სენაკი, რუსთაველის ქ. 247

ტელ: 0 (413) 27 51 77


სენაკის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება სენაკის, აბაშისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

სასამართლოს შემადგენლობაში 1-მოსამართლეა. მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას ახორციელებს აბაშის მუნიციპალიტეტში, 1 მოსამართლე - მარტვილის მუნიციპალიტეტში.

სენაკის რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 17 საშტატო ერთეულით.