სენაკის რაიონული სასამართლო

ლევან ნუცუბიძე (სასამართლოს თავმჯდომარე)