საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2018 წლის I კვარტალი 2018/4/30 17:33

არქივი

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2017 წლის IV კვარტალი 2018/1/31 14:17

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2017 წლის III კვარტალი 2017/10/31 15:24

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2017 წლის II კვარტალი 2017/07/31 16:11

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2017 წლის I კვარტალი 2017/04/28 12:57

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2016 წლის IV კვარტალი 2017/01/31 17:44

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2016 წლის III კვარტალი 2016/10/31 17:12

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2016 წლის II კვარტალი 2016/07/29 18:03

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2016 წლის I კვარტალი 2016/04/28 18:23

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2015 წლის IV კვარტალი 2016/01/29 11:23

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2015 წლის III კვარტალი 2015/10/30 10:46

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2015 წლის II კვარტალი 2015/07/27 17:29

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2015 წლის I კვარტალი 2015/04/22 16:19

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2014 წლის ანგარიში 2014/12/31 15:23

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2014 წლის IV კვარტალი 2014/12/31 15:57

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2014 წლის III კვარტალი 2014/10/30 18:12

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2014 წლის II კვარტალი 2014/07/30 12:32

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2014 წლის I კვარტალი 2014/04/30 16:18

ფაილის დასახელება
განახლების თარიღი
2013 წლის ანგარიში 2013/12/31 18:48

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
2013 წლის სტატისტიკა 2013/12/31 18:48