საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კორპორატიული ჟურნალი
დეკემბერი 6, 2011