საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება
აპრილი 26, 2017

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიმართავს: საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, საქართველოს ჟურნალისტთა კორპუსს, საქართველოს სამოქალაქო სექტორს, საქართველოს სახალხო დამცველსა და საქართველოს საზოგადოებას გამოხატვის თავისუფლების ფარგლების სავარაუდო დარღვევის ფაქტებზე.

განცხადების სრული ვერსია იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.