საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ახალი შემადგენლობით პირველი სხდომა ჩატარდება
ივნისი 27, 2017

2017 წლის 3 ივლისს 15:00 საათზე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ახალი შემადგენლობით პირველი სხდომა ჩატარდება.

დღის წესრიგი იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.