საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 27 დეკემბრის სხდომის ოქმის ვიდეო ჩანაწერი
დეკემბერი 27, 2017