საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 23 ოქტომბრის სხდომის ოქმის ვიდეო ჩანაწერი
ოქტომბერი 23, 2017