საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 21 აპრილის სხდომის ოქმის ვიდეო ჩანაწერი
აპრილი 22, 2017

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 21 აპრილის სხდომის ოქმის ვიდეო ჩანაწერი