საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 19 ივნისის სხდომის ოქმის ვიდეო ჩანაწერი
ივნისი 19, 2017