საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 11 აპრილის სხდომის ოქმის ვიდეო ჩანაწერი
აპრილი 12, 2017