სამტრედიის რაიონული სასამართლო

მის: ქ.სამტრედია, სასამართლოს ქ. 1

ტელ: 0 (411) 22 11 17; 22 36 80
22 36 45; 22 12 18სამტრედიის რაიონული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრა სამტრედიის ვანისა და ხონის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

სასამართლოს შემადგენლობაში 3 მოსამართლეა. მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას ახორციელებს ვანის და 1 მოსამართლე ხონის მუნიციპალიტეტებში.

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 21 საშტატო ერთეულით.