საჩხერის რაიონული სასამართლო

ივანე ყიფიანი (თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი)