საჩხერის რაიონული სასამართლო

მის: ქ. საჩხერე, აღმაშენებლის ქ. 3

ტელ: 0 (435) 22 19 42
www.sachkhere.court.gov.ge


საჩხერის გაერთიანებული რაიონული სასამართლო ამოქმედდა 2007 წლის 1 მარტიდან.

სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება საჩხერისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრებით.

საჩხერის რაიონული სასამართლოს შემადგენლობაში 1 მოსამართლეა. მაგისტრატი მოსამართლე უფლებამოსილებას ახორციელებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში და მისი სამოქმედო ტერიტორია განსაზღვრულია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრებით.

საჩხერის რაიონული სასამართლოს აპარატი განისაზღვრება 17 საშტატო ერთეულით.