საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოს გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია

2014 წელს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სარეზერვო ფონდი არ ჰქონია.

არქივი


ფაილის დასახელება

განახლების თარიღი
პროაქტიული ფორმები 2013/12/31 15:59