მიმდინარე პროექტები

“მართლმსაჯულების სისტემის დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის გაძლიერების" (COE) პროექტი - 2015წ. როექტი მიზნად ისახავს მართლმსაჯულების სისტემისა და მართლმსაჯულების განხორციელების გაძლიერებას და სისხლის სამართლის პოლიტიკისა და პრაქტიკის შემდგომი სტანდარტიზაციის უზრუნველყოფას ევროპის საბჭოს რეკომენდაციებისა და ინსტრუმენტების შესაბამისად.

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) რეგიონული პროგრამა „ევროპულ სტანდარტებთან სამართლებრივი დაახლოება სამხრეთ კავკასიაში“.