დონორები

1. აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

2. გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

3. ევროპის საბჭო (Council of Europe)

4. ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია საქართველოში (NORLAG)

5. გერმანიის საერთაშორისო დახმარების საზოგადოება (GIZ)

6 საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდი (IRZ)

7. ევროკავშირი (EU)

8. ევროპის უშიშროების და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OSCE)