პრესსამსახურის კომპეტენცია

პრესსამსახურის ძირითადი ამოცანები და კომპეტენციაა:

  • საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობა;
  • მოქალაქეებთან კომუნიკაცია;
  • საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის შესახებ მედიისთვის ინფორმაციის მიწოდება ეფექტური სისტემის შექმნის მიზნით;
  • ბრიფინგების, პრესკონფერენციებისა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება;
  • ინტერვიუების, ბრიფინგების, პრესკონფერენციებისა და საჯარო შეხვედრების, კორპორატიული ივენთების დაგეგმვა და ორგანიზება;
  • საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პრესისა და სხვა მასობრივ საშუალებების ჟურნალისტებისთვის ინფორმაციის მიწოდება;
  • პრესრელიზების, ინფორმაციის მომზადება (სოციალური ქსელებით) მედიისთვის გადაგზავნა და გამოქვეყნება;
  • კოორდინაცია რაიონულ (საქალაქო) და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრესსამსახურებთან;
  • ბეჭდური და ელექტრონული მედიიდან ინფორმაციის შეგროვება, დაარქივება;
  • რეკლამების, საგაზეთო სტატიებისა და ვიდეორგოლების მომზადება.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მის: საქართველო, 0144, თბილისის, ბოჭორმის ქ.12

ტელ: (+995 32) 2 27 31 00

ელ-ფოსტა: council@hcoj.gov.ge

ვებ გვერდი: www.hcoj.gov.ge