ვიზიტი

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ლიტვის მოსამართლეთა ჯგუფი ეწვია

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე და საბჭოს წევრები ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრებს შეხვდნენ

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გერმანიისა და პოლონეთის სასამართლოების დელეგაციის წევრები ეწვივნენ

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გერმანიისა და პოლონეთის სასამართლოების დელეგაციის წევრები ეწვივნენ

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოლდოვას წარმომადგენლობითი დელეგაცია ეწვია.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოლდოვას წარმომადგენლობითი დელეგაცია ეწვია.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოლდოვას წარმომადგენლობითი დელეგაცია ეწვია.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოლდოვას წარმომადგენლობითი დელეგაცია ეწვია.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოლდოვას წარმომადგენლობითი დელეგაცია ეწვია.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოლდოვას წარმომადგენლობითი დელეგაცია ეწვია.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოლდოვას წარმომადგენლობითი დელეგაცია ეწვია.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოლდოვას წარმომადგენლობითი დელეგაცია ეწვია.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოლდოვას წარმომადგენლობითი დელეგაცია ეწვია.