მოსამართლის კონფერენცია

2011 წლის 30 ივლისს, თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს მოსამართლეთა VIII კონფერენცია ჩატარდა.

2011 წლის 30 ივლისს, თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს მოსამართლეთა VIII კონფერენცია ჩატარდა.

2011 წლის 30 ივლისს, თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს მოსამართლეთა VIII კონფერენცია ჩატარდა.