ახალი ამბები
კენჭისყრის შედეგები ივნისი 16, 2020

2020  წლის 16 ივნისს ჩატარდა ფარული კენჭისყრა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატთა შერჩევის შემდეგ ეტაპზე კანდიდატთა გადაყვანის მიზნით. კენჭისყრის ბიულეტენში შეტანილი იყო ცამეტი კანდიდატი, რომელთაგან შერჩევის შემდეგ ეტაპზე გადავიდა ექვსი  კანდიდატი.