ახალი ამბები
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველები კანდიდატებად დარეგისტრირდნენ დეკემბერი 1, 2020

2020 წლის პირველი დეკემბერს, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით კანდიდატად დარეგისტრირდნენ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატის შერჩევის პროცედურაში მონაწილე პირები.

ინფორმაცია დეკემბერი 1, 2020

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქვეყნდება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატის შერჩევის პროცედურაში მონაწილე პირთა საჯარო მოსმენის გამართვის წესის შესახებ“

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეკომენდაციები დეკემბერი 1, 2020

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით საერთო
სასამართლოებისთვის ახალი რეკომენდაციები ერთხმად დაამტკიცა