ახალი ამბები
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატის შერჩევის პროცედურას იწყებს ნოემბერი 20, 2020

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ერთ ვაკანსიაზე განცხადებები ელექტრონული ფორმით მიიღება 2020 წლის 21 ნოემბრიდან 14 დეკემბრის ჩათვლით.