ახალი ამბები
ინფორმაცია მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო წერით გამოცდაზე დაშვებული პირებისათვის იანვარი 20, 2020

ვაქვეყნებთ მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო წერითი გამოცდის დავალებების ნიმუშებსა და მათი შეფასების სქემას.