ახალი ამბები
პარლამენტისთვის წარდგენილი კანდიდატები სექტემბერი 4, 2019

კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა 20 კანდიდატი

კენჭისყრის შედეგები სექტემბერი 4, 2019

2019 წლის 4 სექტემბერს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ჩატარდა ფარული კენჭისყრა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატთა შერჩევის შემდეგ ეტაპზე კანდიდატთა გადაყვანის მიზნით. კენჭისყრის ბიულეტინში შეტანილი იყო 48 კანდიდატი, რომელთაგან შერჩევის შემდეგ ეტაპზე გადავიდა 20 კანდიდატი.

ინფორმაცია სექტემბერი 4, 2019

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა 2019 წლის 4 სექტემბერს 13:00 საათის ნაცვლად დაიწყება 16:00 საათზე.